Professional Board som representerar ägarna i bolaget

Ahlström Capitals styrelsen ansvarar i samarbete med bolagets verkställande direktör för den interna kontrollen, som även omfattar riskhantering. Styrelsen slår fast bolagets allmänna mål och strategier och godkänner årsplanen.

Styrelsen kan besluta om att inrätta nya kommittéer i syfte att bereda ärenden som styrelsen ansvarar för. Kommittémedlemmarna väljs årligen av styrelsen efter bolagsstämman

Mikael Lilius

Mikael Lilius

Chairman of the Board
Marion Björkstén

Marion Björkstén

Board member
Mats Danielsson

Mats Danielsson

Board member
Håkan Johansson

Håkan Johansson

Board member
Kari Kauniskangas

Kari Kauniskangas

Board member
Pekka Pajamo

Pekka Pajamo

Board member
Fredrik Persson

Fredrik Persson

Board member
Malin Persson

Malin Persson

Board member